دی تری
اسکراب و تمیز کننده حاوی سلول های بنیادی،اسید میوه و رتینول الما apricot shells ELLEMA
1,200,000 تومان

اسکراب و تمیز کننده حاوی سلول های بنیادی،اسید میوه و رتینول الما

apricot shells ELLEMA

کرم ژل پوست چرب و جوش دار و درمان کننده منافذ باز الما salicylic acid 2% gel cream ELLEMA
1,200,000 تومان

کرم ژل پوست چرب و جوش دار و درمان کننده منافذ باز الما

salicylic acid 2% gel cream ELLEMA

پیلینگ آنزیم قوی الما peeling enzyme ELLEMA
1,500,000 تومان

پیلینگ آنزیم قوی الما

peeling enzyme ELLEMA

سوتینگ پس از درمان های تهاجمی و اکتیواتورها الما Magic gel(clenser,scrub,moisturiser& mask base) ELLEMA
1,650,000 تومان

سوتینگ پس از درمان های تهاجمی و اکتیواتورها الما

Magic gel(clenser,scrub,moisturiser& mask base) ELLEMA

کرم ژل مرطوب کننده قوی الما moisturising gel ELLEMA(PatcH2O)
1,200,000 تومان

کرم ژل مرطوب کننده قوی الما

moisturising gel ELLEMA(PatcH2O)

کرم دور چشم حاوی بوتاکس و ویتامین کا الما Eye cream with Vit K 2% & BOTOX
1,500,000 تومان

کرم دور چشم حاوی بوتاکس و ویتامین کا الما

Eye cream with Vit K 2% & BOTOX

کرم ژل ضدچروک و روشن کننده الما retinol 0.05%+Glycolic acid 4% ELLEMA
1,200,000 تومان

کرم ژل ضدچروک و روشن کننده الما

retinol 0.05%+Glycolic acid 4% ELLEMA

کرم ژل ضدلک و روشن کننده قوی الما azaleic acid 5% ELLEMA
1,200,000 تومان

کرم ژل ضدلک و روشن کننده قوی الما

azaleic acid 5% ELLEMA

مکمل غذایی کلسیم فوراور Forever Calcium
406,000 تومان

مکمل غذایی کلسیم فوراور

Forever Calcium