پلاژن تراپی

در صورت نیاز به مشاوره تماس بگیرید 09129557140

دستگاه پلاژن یکی از جدیدترین تکنولوژی ها در مراقبت های پوستی به شمار می رود. نمونه اصلی این دستگاه از ۳ بخش تشکیل شده است که عبارت اند از:

۱-oxygeno

۲- tripolar

۳-ultrasoun

هر کدام از این ۳ بخش عملکرد خاص و ویژه مربوط به خود را دارند.

در بخش Oxygeno  شما می توانید سه درمان متفاوت برحسب نیاز پوستی مراجعه کننده در پیش بگیرد. درمان Oxygeno در دستگاه پلاژن مواد و کپسول های مخصوص به خود را دارد این مواد و کپسول ها با عناوین

Neorevive,Neobrightو Neomessage شناخته می شوند.این مواد به صورت جداگانه قابل خریداری و تهیه هستند.

مکانیسم دستگاه پلاژن پیروی از قانون بوهر می باشد، به این ترتیب که با افزایش سطح دی اکسید کربن روی سطح پوست میزان خونرسانی به پوست افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن اکسیژن بیشتری به پوست می رسد. تکنولوژی اصلی تین دستگاه مربوط به کشور اسراییل می باشد اما در ایران شما می توانید نمونه های چینی آن را پیدا کنید.

بخش های Tripolar و Ultrasound نقش بسیار موثری در افزایش جذب و نفوذپذیری مواد در لایه های زیرین پوست دارند. این دو سری دستگاه مواد خاص و ویژه ای ندارند و می توان تمامی ترکیبات قابل جذب روی سطح پوست استفاده کرد.

 

اکسیژن رسانی و شفاف سازی پوست با دستگاه پلاژن