پیام شماره 10 در مرکز تخصصی پوست و مو مروارید

خطا!! عملیات با موفقیت انجام نگردید. پاسخی در قسمت من ربات نیستم وارد نشده است. توجه داشته باشید که این پاسخ حتما می بایست با کاراکتر های انگلیسی وارد شود و کیبورد شما باید انگلیسی باشد. لطفا مجددا تلاش فرمایید.